Sponsorzy

Organizator

Patronat Medialny

Patronat Honorowy

WTS na Facebooku!

Regulamin konkursu

 • Postanowienia ogólne
  • Organizatorem konkursu Nice PLŻ Speedway Typer jest Warszawskie Towarzystwo Speedwaya na zlecenie Nice Polskiej Ligi Żużlowej.
  • Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony organizatora jest Wojciech Jankowski.
  • Typer będzie prowadzony za pośrednictwem aplikacji konkursowej Nice PLŻ Speedway Typer na Facebooku.
  • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z Facebookiem.
  • Wszystkie dane i informacje podane przez użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie przez organizatora konkursu, bez udziału Facebooka.
  • Wszystkie przechowywane dane użytkownika (tj. imię, nazwisko, adres email oraz typy użytkownika na poszczególne wydarzenia) będą użyte wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu.
  • Aktualna klasyfikacja uczestników będzie publikowana na stronie konkursowej i fanpage-u facebookowym.
  • Podliczenie punktów z danej kolejki żużlowej będzie się odbywało po zakończeniu wszystkich wydarzeń, które brały udział w typowaniu
  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • W rywalizacji o nagrody konkursowe będą brani pod uwagę uczestnicy, którzy polubili profil Warszawskiego Towarzystwa Speedwaya lub dowolnego klubu biorącego udział w rozgrywkach Nice PLŻ w sezonie 2017.
  • Do konkursu można dołączyć w dowolnym w momencie - w trakcie trwania sezonu żużlowego 2017.
  • Uczestnik biorąc udział w konkursie, akceptuje niniejszy regulamin.
  • Konkurs polega na typowaniu wyników meczów żużlowych w ramach rozgrywek Nice Polskiej Ligi Żużlowej.
  • Organizator ustala liczbę wydarzeń podlegających typowaniu.
  • Udział w typowaniu odbywa się poprzez wpisanie typów w aplikacji konkursowej.
  • Uczestnik może wytypować dowolną liczbę meczów w ramach przeznaczonych do typowania w jednej rundzie.
  • Typy można podawać nie później niż 60 minut przed rozpoczęciem pierwszego meczu danej kolejki.
  • Własne typy można modyfikować wielokrotnie, utrzymując tym samym ważność typu, jeśli tylko nie przekroczony został termin graniczny podany w punkcie 17.
  • W przypadku przełożenia danego meczu typ z danej rundy pozostaje ważny aż do czasu rozegrania meczu.
  • Mecze zakończone walkowerem są wyłączane z klasyfikacji.
 • Zasady punktacji
  • Prawidłowe wytypowanie remisowego wyniku meczu – 40 pkt (np. typ 45:45 – wynik 45:45; typ 30:30 – wynik 30:30).
  • Prawidłowe wytypowanie wyniku meczu – 30 pkt (np. typ: 46:44 – wynik 46:44; typ 32:58 – wynik 32:58).
  • Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy lub wyniku remisowego oraz różnicy punktów w meczu – 20 pkt (np. typ: 48:42 – wynik 47:41; typ 30:60 – wynik 15:45; typ 45:45 – wynik 44:44).
  • Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy i pomyłka w różnicy punktów maksymalnie o 5 punktów – 15 pkt (np. typ 62:28 – wynik 59:30; typ: 46:44 – wynik 48:42).
  • Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy i pomyłka w różnicy punktów maksymalnie o 10 punktów – 10 pkt (np. typ 50:40 – wynik 46:44; typ 55:35 – wynik 59:31).
  • Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy i pomyłka w różnicy punktów maksymalnie o 20 punktów – 5 pkt (np. typ 60:30 – wynik 54:36; typ 55:35 – wynik 65:25).
  • Błędne wytypowanie zwycięzcy ale pomyłka w różnicy punktów maksymalnie o 5 punktów – 5 pkt (np. typ 46:44 – wynik 44:46; typ 45:45 – wynik 43:47).
  • Prawidłowe wytypowanie zwycięzcy i pomyłka w różnicy punktów o 21 lub więcej punktów – 2 pkt (np. typ 50:40 – wynik 60:29; typ 33:57 – wynik 44:46).
 • Nagrody
  • Sponsorem nagród w konkursie jest Nice Polska Liga Żużlowa.
  • Nagrodą główną dla zwycięzcy w klasyfikacji generalnej jest karnet na mecze wybranego klubu Nice Polskiej Ligi Żużlowej w sezonie 2018.
  • W przypadku równej liczby punktów w typowaniu odbędzie się losowanie zwycięzcy.
  • W przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów w trakcie konkursu pula nagród może zostać zwiększona oraz dopuszczalne jest utworzenie dodatkowych kategorii za poszczególne kolejki.
  • Zwycięzca klasyfikacji w danej kolejce wygrywa bilet na wybrany przez siebie mecz Nice Polskiej Ligi Żużlowej, który rozegrany zostanie w perspektywie dwóch najbliższych rund.
 • Postanowienia końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu – jego całości lub części – bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu serwisu, problemy techniczne serwera i oprogramowania, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie strony.
  • Wszystkie pytania związane z typerem powinny być kierowane pod adres: w.jankowski@zuzel.waw.pl.